DEN HAAG - Als prins Willem-Alexander en prinses Máxima een dochter krijgen, zal het meisje met 101 saluutschoten worden verwelkomd. Het afvuren van dergelijke schoten bij de komst van een koninklijke koter is een oud gebruik, maar tot nog toe moest een meisje het met 51 schoten doen.

Omdat de Grondwet sinds 1983 bij de erfopvolging geen onderscheid meer maakt naar geslacht, heeft het kabinet nu besloten voor zowel een jongen als een meisje 101 saluutschoten af te geven.

Saluutbatterijen gaan kort na de geboorte op vier verschillende plaatsen in het koninkrijk aan de slag: Den Haag, Den Helder, Willemstad op Curaçao en Oranjestad op Aruba. Indien de geboorte plaatsheeft tussen 22.00 uur en 07.00 uur, worden de saluutschoten afgegeven om 07.00 uur 's ochtends (plaatselijke tijd).

Koning Willem I stelde de ceremonie met 101 schoten voor een jongen en 51 schoten voor een meisje op 14 juli 1818 in, daarbij buitenlandse tradities volgend. Hoe de aantallen van 101 en 51 in zwang zijn geraakt, is onbekend.

De geboorte zal schoolkinderen geen vrije dag opleveren, aldus premier Balkenende vrijdag. Over ambtenaren repte hij niet eens meer. Bij de geboorte van Alexander is 1967 was de regering scheutiger: kinderen hadden de volgende dag vrij.

De (rijks)ambtenaren hadden pech: ze zouden een deel van de dag vrij krijgen als het kind overdag geboren zou worden, maar Alexander diende zich pas 's avonds aan, op een moment dus dat de ambtenaren zijn komst toch al in vrijheid konden vieren.

De ministerraad heeft vrijdag verder besloten dat de blije gebeurtenis, die over een week of zes zal plaatshebben, wordt gevierd met het voeren van de Nederlandse vlag met oranje wimpel op overheidsgebouwen, het luiden van klokken en aandacht voor de geboorte van het kind op websites van de rijksoverheid en van de diensten, instellingen en andere publiekrechtelijke instellingen die onder de overheid ressorteren.