AMSTERDAM - Een grote meerderheid van de Nederlanders (84 procent) is tegen het kabinetsplan een vierdaagse schoolweek in te voeren in het basisonderwijs om op die manier het lerarentekort terug te dringen. Dat is vrijdag gebleken uit een onderzoek van TNS NIPO. Aan het onderzoek deden 998 Nederlanders mee.

Opvallend is dat mensen die zelf schoolgaande kinderen hebben, vaker aangaven voorstander van het plan te zijn dan mensen zonder schoolgaande kinderen: 15 procent tegenover 11 procent. Zeven op de tien Nederlanders zijn van mening dat de kwaliteit van het kennisniveau zal dalen wanneer de vierdaagse schoolweek op de basisschool wordt ingevoerd.

De aanhang van D66 blijkt het minst te zien in het kabinetsvoornemen. Twee procent gaf aan voorstander te zijn. Meer dan een kwart (27 procent) van de LPF-stemmers voelt wel iets voor een vierdaagse schoolweek.