AMSTERDAM - Gehandicapte kinderen en jongeren maken moeilijk contact met anderen en vooral met leeftijdsgenoten die geen beperking hebben. Ze zijn daardoor vaak eenzaam. Ook stuiten ze in de samenleving nog altijd op veel onbegrip en vooroordelen.

Dat blijkt uit een vrijdag gepresenteerd onderzoek van het Kenniscentrum voor Revalidatie en Handicap dat tussen 2001 en 2003 is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK). Doel daarvan was de aard en omvang in kaart te brengen van problemen waar kinderen en jongeren met een handicap tegenaan lopen.

Eenzaamheid is een van de belangrijkste problemen. Omdat het voor gehandicapte kinderen moeilijk is deel te nemen aan activiteiten met niet-gehandicapte leeftijdsgenoten, hebben ze vaak weinig tot geen vrienden zonder beperkingen.

Gehandicapte kinderen en jongeren hebben in de samenleving behalve met onbegrip en vooroordelen ook te maken met negatieve beeldvorming en negatieve bejegening. Dat is volgens deskundigen het gevolg van onbekendheid en onwetendheid. Door de negatieve beeldvorming ontwikkelen sommige jongeren een negatief zelfbeeld. Ook is hun (mentale) weerbaarheid vaak onvoldoende ontwikkeld, aldus de onderzoekers.

Om daar iets aan te doen, pleiten ze voor trainingen sociale weerbaarheid en zelfredzaamheid en voor meer aandacht voor zelfwaardering. Ook zien ze een rol weggelegd voor succesvolle gehandicapten. Het zou volgens de deskundigen goed zijn als er meer gehandicapten in de politiek of in publieke functies komen om zo de beeldvorming positief te beïnvloeden.

Ook pleiten de onderzoekers ervoor de wet- en regelgeving in de gehandicaptenzorg beter op elkaar af te stemmen, omdat de huidige regels volgens velen ondoorzichtig zijn en procedures vaak te lang duren. Ook op het gebied van vervoer, onderwijs, zorg en arbeid is nog veel werk te verzetten om de integratie van gehandicapte kinderen in de samenleving te bevorderen, menen de opstellers van het rapport.

Het is niet bekend hoeveel gehandicapte kinderen en jongvolwassenen er in Nederland zijn. Het Sociaal en Cultureel Planbureau schat dat ongeveer 31.000 kinderen matige of ernstige lichamelijke beperkingen hebben. De NSGK, die hen wil helpen, houdt volgende week voor de tweede keer een landelijke collecte.