WASHINGTON - De Amerikaanse bewindvoerder in Irak, Paul Bremer, wil het Amerikaanse gezag uitbreiden. Hij wil hiervoor twee hoge functionarissen op sleutelposten benoemen die moeten toezien op het beheer van de 20 miljard dollar die bestemd is voor de wederopbouw van het land. Dat berichtte de Washington Post vrijdag.

Bremer wil twee plaatsvervangers benoemen en een groot kantoor instellen dat belast is met de betalingen uit het hulpfonds aan Amerikaanse ondernemers, die op hun beurt weer kleinere Iraakse onderaannemers kunnen aantrekken.

Hij zei dat de reorganisatie van het Amerikaanse bestuur in Irak nodig is in verband met de overgang van de eerste fase waarin het accent lag op herstel van de energievoorziening naar een lange-termijnplanning voor de ontwikkeling van een nieuwe infrastructuur. "We zijn bij een nieuw punt beland. Deze wijzigingen laten zien waar we nu zijn", aldus de bewindvoerder.

Overdracht

Hij voegde eraan toe hiedoor meer tijd te kunnen vrijmaken voor de overdracht van de politieke macht in het land, de opstelling van een nieuwe grondwet en de invoering van een nieuw sociaal systeem. In het huidige bestuur zijn nu nog volgens de krant zo'n 2000 niet-Irakezen werkzaam.

Washington besloot deze week een bedrag van ruim 87,5 miljard dollar vrij te maken voor de Amerikaanse aanwezigheid in Irak. In kleine 20 miljard is bedoeld voor de wederopbouw.

Als zijn twee plaatsvervangers wil Bremer de Amerikaanse ambassadeur Richard Jones in Koeweit en de gepensioneerde generaal Joseph Kellogg benoemen. Jones, die Arabisch spreekt, zou het toezicht moeten krijgen over politieke en economische kwesties, terwijl Kellogg zal worden belast met de dagelijkse operaties en training van nieuwe Iraakse veiligheidstroepen.