WASHINGTON - De Amerikaanse president Bush heeftdonderdag opnieuw gepleit voor democratie in het Midden-Oosten. Hijzei in een rede voor de National Endowment for Democracy dat deregio zich op een keerpunt in de geschiedenis bevindt.

Amerika zal er in slagen democratie in Irak te brengen, aldusBush. "Het falen van democratie in Irak zou terroristen in dewereld aanmoedigen, het gevaar voor het Amerikaanse volk vergrotenen de hoop van miljoenen in de regio vernietigen."

Hij riep Syrië, Iran en de Palestijnen democratischehervormingen door te voeren. Hij prees de ontwikkeling in ondermeer Jordanië, Oman en Saudi-Arabië. Bush benadrukte datdemocratisering niet automatisch een verwestelijking van deislamitische samenlevingen inhoudt.

Islam is verenigbaar met democratisch bestuur, aldus depresident. Dat ontkennen noemde hij "culturele hooghartigheid".Hij zei dat democratie geenzins perfect is, maar wel de meestmenswaardige vorm van samenleven is en "de enige weg naarnationale succes en waardigheid".