ROTTERDAM - De politie Rotterdam-Rijnmond en despoorwegpolitie hebben een speciaal team geformeerd om berovingenin treinen te onderzoeken. Dat heeft de politie donderdagmeegedeeld. In de regio zijn de afgelopen weken reizigers, met nameop de lijn tussen Rotterdam CS en Dordrecht, van hun bezittingenberoofd.

Eind vorige maand werden zes jongeren onder bedreiging van eenvuurwapen door twee jongens bestolen. De slachtoffers zaten kortetijd in een coupé opgesloten. Volgens een woordvoerder van hetKorps Landelijke Politiediensten waren er in dezelfde week nog tweeincidenten.

Over het onderzoek wil de politie nog geen mededelingen doen.Zij wil eerst kijken welke omvang deze vorm van criminaliteitheeft. "Het is geen nieuw fenomeen, maar drie incidenten in eenweek is veel", aldus de zegsman van het KLPD.