MAASTRICHT - Vier zorgverzekeraars, afkomstig uit de rooms-katholieke vakbeweging, vergoeden 75 jaar na de oprichting van de organisatie voor Lourdesreizen, nog steeds bedevaarten van gelovige verzekerden naar het Franse pelgrimsoord. Zolang er zieken die zijn die de reis willen ondernemen en er maatschappelijke ondersteuning voor is, blijft dat zo.

Dat zegt directeur M. Leers van CZ in een jubileumuitgave van de stichting Nederlandse Lourdesbedevaart voor Zieken (NLZ). De NLZ viert zaterdag haar 75-jarig bestaan. In 1928 organiseerde de R.K. Bond voor Spoor- en Tramwegpersoneel Sint Raphael voor het eerst een bedevaart naar Lourdes. Sindsdien heeft de organisatie vele namen gehad, maar is haar doel niet veranderd: zieke pelgrims in de hoop op genezing naar Lourdes vervoeren.

Behalve CZ hebben ook OZ, Agis en Nuts de Lourdesbedevaart in het pakket. Verzekerden kunnen tegen een geringe eigen bijdrage eenmaal in hun leven naar het Franse pelgrimsoord reizen. Ook al blijft genezing vaak uit, toch hebben die bedevaarten nut, vindt Leers.

"De zieke kan daar door middel van contact met lotgenoten ervaringen delen en zijn zinnen verzetten", zegt hij. "Hier kan de zieke zijn of haar levensverhaal kwijt. Dat lukt vaak niet of maar ten dele in de eigen woonomgeving."

De rk-vakbeweging bleef nauw bij de organisatie van Lourdesreizen betrokken, totdat de FNV, waar ze inmiddels in was opgegaan, zich in 1992 terugtrok. De ziekenfondsen die uit de rk-vakbeweging waren ontstaan, zijn de bedevaarten wel blijven steunen. Jaarlijks reizen ongeveer 1500 pelgrims via de NLZ naar de Zuid-Franse plaats.