AMSTERDAM - Prinses Margarita en Edwin de Roy van Zuydewijn hebben een kort geding tegen uitgeverij Audax Publishing verloren. Het echtpaar had een rechtszaak aangespannen tegen de uitgeverij van HP/De Tijd, omdat zij bang waren dat het maandblad nog kopieën van eerdere gesprekken in bezit heeft.

De kortgedingrechter zei donderdag niet overtuigd te zijn van het feit dat HP/De Tijd nog manuscripten bezit. De eis van Margarita en haar man werd daarom afgewezen.

Het echtpaar vreest dat de vermeende achtergebleven manuscripten tot nieuwe publicaties leiden, omdat de tekst zeer vertrouwelijke informatie bevat uit de dagenlang gevoerde gesprekken. Nieuwe verhalen naar aanleiding van de interviews mogen niet zonder schriftelijke toestemming van het echtpaar worden gepubliceerd.

De Roy van Zuydewijn en Margarita zijn bang dat de uitgeverij zich niet aan deze afspraak houdt en heeft de rechter gevraagd dit vast te leggen. Bij schending zou in dat geval een hoge dwangsom aan het echtpaar betaald moeten worden. De kortgedingrechter wilde zo ver niet gaan en wees ook dit verzoek af.

Audax stelde tijdens het kort geding al dat alle manuscripten aan de advocaat van het echtpaar zijn afgegeven. De uitgever kwam wel te laat met de manuscripten over de brug, waardoor Audax moest opdraaien voor de kosten van het geding.