DEN HAAG - De kritiek die de Amsterdamse hoofdcommissaris van politie Kuiper woensdag in Het Parool uitte aan het adres van minister Remkes van Binnenlandse Zaken zijn "in sommige opzichten in strijd met de feiten". Dat heeft Remkes donderdag gezegd na een onderhoud met de Amsterdamse burgemeester Cohen.

Bekijk video

Cohen zei de uitlatingen te betreuren. Hij heeft Kuiper er ook op aangesproken maar er geen consequenties aan verbonden. Kuiper zei woensdag in Het Parool dat Remkes niet weet waar hij het over heeft, de korpsen opzadelt met administratieve rompslomp en hen ook nog eens aan de schandpaal nagelt omdat ze niet genoeg hun best doen om er politieagenten bij te krijgen.

Hij verwees daarbij naar kritiek die Remkes maandag tijdens de behandeling van de politiebegroting zou hebben geleverd op het korps van Kuiper. "Nu hij ons zo openlijk aan de paal nagelt, wil ik daar wel op reageren", aldus de hoofdcommissaris, waarop hij zijn grieven uitte.

Remkes noemt het artikel in Het Parool "een volstrekt flauwekulverhaal." Hij heeft de Amsterdamse politie niet voor schut gezet, zoals in het bericht werd gesuggereerd. Wel heeft hij gezegd dat sommige korpsen, zoals Amsterdam, Haaglanden en Rotterdam "gewoon meer mensen naar de opleiding moeten sturen."

Boos

Cohen bevestigde dat Remkes de uitspraken waar Kuiper zo boos over is geworden niet heeft gedaan. Hij deelt de zorgen van Kuiper maar die had niet zo moeten reageren, "althans niet op deze manier." "Ik neem die kwalificaties niet voor mijn rekening." Hij zei verder dat hij donderdagmorgen "een goed gesprek" heeft gehad met Kuiper. Ook heeft Cohen "er alle vertrouwen in" dat hij er wel uitkomt met Remkes.

De korpsen die Remkes maandag noemde zijn nog druk met hem in gesprek over allerlei afspraken, over onder meer de groei van het aantal politieagenten. Cohen gelooft niet dat door het akkefietje met Kuiper dit onderhandelingsproces geschaad is.