MAASTRICHT - Het Limburgs moet dezelfde positie krijgen als het Fries en een van de wegen om dat te bewerkstelligen is een nieuwe hbo-cursus Limburgs Dialect, die op 1 december begint. Volgens een van de organisatoren, neerlandicus L. Heijenrath van cultuurkring Veldeke, moeten de afgestudeerden de Limburgse taal ook gangbaar maken bij officiële gelegenheden als bestuurlijke bijeenkomsten.

De cursus, gedoopt Liergank Limburgs, is een initiatief van de Raod veur 't Limburgs en de culturele organisatie Veldeke. De cursus wordt mede gesubsidieerd door de provincie Limburg. De cursus bestaat uit twintig lesavonden, literatuurstudie en een afsluitend werkstuk. Aan de orde komen onder meer taalkunde, literatuurgeschiedenis, grammatica en spelling.

De cursus wordt gegeven in het dialect van de docent. In totaal geven tien docenten de cursus, onder wie hoogleraren, dialectologen en (oud-)docenten van Hogescholen. Afgestudeerden hebben volgens Veldeke een goed inzicht in de Limburgse taalsituatie en grammatica, beheersen de spelling en hebben kennis van de literatuurgeschiedenis van het Limburgs.

Wegens de moeilijkheidsgraad van dit onderricht is de cursus alleen bedoeld voor mensen die een hbo-opleiding achter de rug hebben. In 1997 erkende de Nederlandse regering het Limburgs als taal, maar zonder de privileges die het Fries heeft. De nieuwe cursus Limburgs is bedoeld als proef. Heijenrath hoopt dat er straks in het formele onderwijs ook Limburgs wordt gedoceerd.

"Verder is het natuurlijk van de gekke, dat het Fries een hogere status heeft, terwijl relatief slechts weinig Friezen hun eigen taal spreken. Zeker in vergelijking met Limburgs, dat in de provincie door bijna iedereen gesproken wordt", aldus Heijenrath.