DEN HAAG - Minister Van der Hoeven houdt vast aan een toets voor kleuters. De bewindsvrouw wil via een steekproef vierjarigen testen op taal- en rekenvaardigheid. Op die manier denkt zij "feitelijke achterstanden" bij de jongste leerlingen op te sporen.

Van der Hoeven zei dat donderdag bij de behandeling van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer. Zij kwam terug op de verplichte toets voor alle leerlingen, waar de Kamer niets voor voelt. Ook voor de steekproef was bij de Kamer in eerste instantie weinig enthousiasme.

De minister wil de resultaten van de toets niet koppelen aan de bekostiging van scholen. Wel wil ze de uitkomsten gebruiken om geld voor het wergwerken van acherstanden van leerlingen te verdelen. Dat zou eerlijker zijn dan de huidige regeling, waarbij het percentage allochtone leerlingen bepalend is voor extra geld.