DEN HAAG - De problemen met de opvang van zwerfjongeren zijn nog steeds niet opgelost. Nog steeds werken verschillende instanties zoals gemeenten en hulpverleners niet goed met elkaar samen. Het extra geld dat door het kabinet beschikbaar is gesteld, ligt voor een deel nog op de plank. De afgelopen twee jaar zijn er ongeveer vijfhonderd zwerfjongeren bijgekomen.

Dit schrijft de Algemene Rekenkamer in een rapport over de opvang van zwerfjongeren dat donderdag is gepresenteerd. De Rekenkamer uitte vorig jaar in een rapport ernstige kritiek op de hulpverlening aan zwerfjongeren. Nu constateert de organisatie dat er sindsdien wel enige verbetering te zien is, maar dat de problemen nog lang niet zijn opgelost.

In Nederland zijn er op dit moment ongeveer 3200 jongeren die dakloos op straat zwerven. Vaak zijn ze verslaafd, crimineel en/of hebben ze ernstig psycho-sociale problemen.