WASHINGTON - Het Amerikaanse Congres gaat in principe akkoord met de plannen van president Bush om onderzoek te doen naar kleine kernwapens. De president krijgt 13,5 miljoen dollar voor dit doel, ongeveer 7,5 miljoen minder dan hij had gevraagd. Zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat moet overigens nog formeel stemmen over de verstrekking van de gelden.

De mogelijke ontwikkeling van kleinere kernwapens, voor op het slagveld of voor het bestoken van diep onder de grond gelegen doelen, is niet onomstreden in de Verenigde Staten. Vooral de Democraten, die in beide kamers van het Congres geen meerderheid hebben, vrezen een nieuwe wapenwedloop. Er is ook vrees voor een te snelle inzet van dergelijke kernwapens.

Opslag

De gelden vormen onderdeel van een omvangrijke wet waarin ook de komst van een stortplaats voor nucleair afval financieel wordt geregeld. Volgens deze plannen van Bush moet er een permanente opslagplaats komen voor kernafval in de Yucca Mountains in de staat Nevada. De opslagplaats, niet ver van Las Vegas, moet in 2010 gereed zijn en in totaal 77.000 ton aan radioactief afval veilig bergen. De staat Nevada heeft al verscheidene rechtszaken aangespannen tegen de plannen.