De geruchten dat een topambtenaar van Justitie seks met minderjarige jongens had en homoprostitués bezocht, zijn onwaar gebleken. Dat blijkt uit het hoofdredactioneel commentaar in Panorama voor publicatie is uitgelekt.

De Algemene Inlichtingen-en Veiligheidsdienst (AIVD) heeft de geruchten over ontucht uitvoerig onderzocht voordat de man op 1 november 2002 werd benoemd topambtenaar bij het ministerie van Justitie. Dit onderzoek was uitgebreider dan het reguliere onderzoek dat voor topambtenaren geldt.

Volgens Panorama heeft de AIVD geconcludeerd dat de topambtenaar geen ontucht pleegde en dat het bij geruchten is gebleven. Panorama-hoofdredacteur Frank Hitzert sluit zich hierbij aan. Hitzert baseert zich op eigen onderzoek van zijn redactie en gesprekken die hij met de topambtenaar heeft gevoerd, zo schrijft hij in zijn hoofdredactioneel.

Het ministerie van Justitie heeft eerder ontkend dat de AIVD geruchten over ontucht heeft onderzocht. Maar Hitzert schrijft in zijn hoofdredactioneel dat dat onderzoek wel degelijk heeft plaatsgevonden. "De duur en zwaarte van het onderzoek hingen in dit geval samen met de geruchten en aantijgingen die ook destijds de ronde deden. Deze topambtenaar is geheel volgens de regels - dus mét de vereiste verklaring van geen bezwaar - benoemd, zoals ons inmiddels is gebleken."

Hitzert wil desgevraagd niets zeggen over de gesprekken die hij heeft gevoerd met de bewuste topambtenaar: "Dat was een persoonlijk onderhoud en daar doe ik geen mededelingen over." Ook is Hitzert niet van plan te rectificeren: "Mijn hoofdredactioneel moet worden beschouwd als een aanvulling op onze eerdere berichtgeving."