BRUSSEL - EU-landen die de Europese begrotingsregels aan hun laars lappen, moeten strenger worden gestraft. De Europese Commissie denkt onder meer aan het tijdelijk stopzetten van bijdragen uit EU-fondsen voor landbouw en regionale hulp.

Dat blijkt uit voorstellen die eurocommissaris Olli Rehn (Monentair Beleid) woensdag heeft gepresenteerd. Het gaat om een uitwerking van eerdere ideeën van de Europese Commissie.

Naast het opschorten van EU-bijdragen oppert Rehn dat lidstaten waarvan de begroting dreigt te ontsporen een bedrag bij de Europese Commissie storten als een soort waarborg.

Handhaving

Ministers van de EU-lidstaten, onder leiding van EU-president Herman Van Rompuy, werken ook aan een plan om de EU-begrotingsregels beter te handhaven. Die schrijven voor dat lidstaten een tekort van hooguit 3 procent van het bruto binnenlands product mogen hebben. Sommige landen, zoals Griekenland, hebben op dit moment een tekort van meer dan 10 procent.

Binnen de werkgroep-Van Rompuy, die in het najaar rapport zal uitbrengen, wordt ook gesproken over het stilleggen van EU-steun. Een andere suggestie is om lidstaten tijdelijk het stemrecht bij EU-beraad te ontnemen.