BRUSSEL - De Europese Commissie heeft woensdag haar goedkeuring voor de Nederlandse garantieregeling voor banken verlengd tot 31 december van dit jaar. De regeling werd in oktober 2008 ingesteld, bij het uitbreken van de financiële crisis.

Banken die van de garantieregeling gebruik maken moeten daarvoor een premie betalen. Dit prikkelt de banken om zich te financieren zonder staatssteun en de marktverstoringen die daar het gevolg van zijn, aldus de Europese Commissie.

Het dagelijks bestuur van de EU verlengde woensdag ook steunmaatregelen voor banken van Slovenië, Griekenland en Polen.