DEN HAAG - Minister De Geus van Sociale Zaken overweegt allochtonen die een hoog risico lopen om in de WAO te komen, tweemaal medisch te keuren. Hij heeft dat dinsdag in de Tweede Kamer gezegd. Een voorstel van CDA-Tweede-Kamerlid Verburg om alle allochtonen altijd tweemaal te keuren, vond de minister te ver gaan.

Op dit moment loopt een proef waarbij vrouwen onder de 35 jaar met psychische klachten een dubbele WAO-keuring ondergaan. Mocht uit die proef blijken dat die dubbele keuring leidt tot een lagere instroom in de WAO, dan wil De Geus ook andere groepen met een hoog WAO-risico tweemaal keuren.

Psychische klachten

Hij denkt daarbij aan mannen onder de 35 jaar met psychische klachten, maar in overleg met uitkeringsinstantie UWV wil hij nagaan welke categorieën nog meer voor een dubbele keuring in aanmerking komen. Hij vermoedt dat veel allochtonen tot de risicocategorie behoren. Uit onderzoek blijkt dat met name Turken en Marokkanen vaak arbeidsongeschikt raken.

De Geus kreeg voor zijn plan steun van de hele Kamer. Met het voorstel van het CDA om alle allochtonen tweemaal te keuren hadden vooral PvdA, GroenLinks en D66 moeite. Zij vonden het naar discriminatie rieken om bij de WAO-keuring rekening te houden met afkomst.

Sekse en kleuring

Met name GroenLinks-Kamerlid Van Gent haalde scherp uit naar haar CDA-collega Verburg. Van Gent maakte trouwens ook bezwaar tegen het dubbel keuren van jonge vrouwen. "Geen keuring op sekse en kleuring", zo vatte ze haar standpunt samen.

Verburg verweet Van Gent op haar beurt te blijven steken in "politiek correct denken" en haar ogen te sluiten voor maatschappelijke problemen.

Praktijk

CDA-minister De Geus noemde de verwijten van discriminatie overigens ook onterecht. Dat hij niet alle allochtonen aan een dubbele keuring wil onderwerpen heeft te maken met praktische overwegingen. Er zijn daarvoor volgens de bewindsman onvoldoende keuringsartsen. Bovendien vindt hij het "weinig respectvol" om iemand die aan een ongeneeslijke ziekte lijdt twee keer voor de WAO te keuren.