DEN HAAG - Het moet verboden worden apen te houden als huisdier. Dat vindt de Raad voor Dierenaangelegenheden. De Raad publiceert dinsdag lijsten met soorten zoogdieren en vogels die niet in Nederland als huisdier kunnen worden gehouden, zonder dat het hun welzijn en gezondheid aantast.

Op de lijst van 'verboden' zoogdieren staan behalve apen, ook onder meer vleermuizen, wezels, hermelijnen, marters en sommige berensoorten. De Raad adviseert verder een verbod op het houden van onder meer uilen, valken en gieren als huisdier. In de Raad voor Dierenaangelegenheden zitten organisaties en deskundigen die het ministerie van Landbouw adviseren op het gebied van de gezondheid en het welzijn van gehouden dieren.

Wasberen, stokstaartjes en lynxen

De organisatie heeft ook een lijst gemaakt van dieren die wel geschikt zijn als huisdier. Dit zijn onder meer wasberen, neusberen, stokstaartjes, sommige soorten wallabi's, lynxen, kamelen, pelikanen, flamingo's en kraanvogels.

De Raad heeft de lijsten opgesteld op verzoek van het ministerie. Het ministerie wil verdere invulling geven aan de gezondheid- en welzijnswet voor dieren. Deze wet stelt dat het verboden is dieren te houden, tenzij ze voorkomen op een lijst die bepaalt dat ze zijn toegestaan. Tot op heden bestond zo'n lijst niet.

Lijst

Bij het plaatsen van dieren op de 'positief- of negatieflijst' is geen rekening gehouden met het gevaar dat een dier kan zijn voor mensen of natuur. Zo staat de wasbeer op de 'positieflijst', terwijl de Raad hem ook 'gevaarlijk voor de gezondheid van de mens' noemt omdat het dier een dodelijke parasiet verspreidt.

In het advies van de Raad aan het ministerie staat dat er uitzonderingen gemaakt kunnen worden. Wanneer iemand aantoont dat hij genoeg kennis heeft over een dier en dat het dier zijn natuurlijke gedrag in zijn natuurlijke omgeving kan uitvoeren, kan iemand toestemming krijgen zo'n dier te houden. Ook voor bijvoorbeeld valkeniers en fokkers kan een uitzondering worden gemaakt.

De Raad gaat nu een lijst maken van soorten reptielen, amfibieën en vissen die niet geschikt zijn als huisdier.