BRUSSEL - Minister Zalm van Financien zegt geen idee meer tehebben hoe de Europese Unie het best kan worden ingericht."Vroeger zou ik gezegd hebben: we moeten een sterkere EuropeseCommissie hebben, maar die neemt een veel te slappe houding in",klaagde hij maandag tijdens een spreekbeurt in Brussel.

Nederland heeft als klein land altijd ingezet op een sterke rolvoor de Commissie, het dagelijks bestuur van de EU. Die wordtgeacht neutraal te zijn en niet de grote landen te bevoordelen.

Frankrijk

Hetis daarom opmerkelijk dat Zalm, die ook vice-premier is, zegt datde Commissie "niet de oplossing gebleken is". Volgens Zalm heeftde Commissie Frankrijk veel te slap aangepakt in de kwestie rondhet begrotingstekort.

Hij vindt de onderhandelingen over de Europese grondweteigenlijk niet belangrijk genoeg om er een referendum aan tewijden.

Hij is sowieso tegen volksraadplegingen, maar vindt dat hetbeter had kunnen gaan, in een eerder stadium, over de invoering vande euro of over de uitbreiding van de EU met oostbloklanden.