DALLAS - Buitengewone vermoeidheid of slaapproblemen kunnenbij vrouwen duiden op een naderende hartaanval. Dat blijkt uit eenonderzoek dat dinsdag in het Amerikaanse medisch-wetenschappelijketijdschrift Circulation verscheen.

Wetenschappers onderzochten meer dan vijfhonderd vrouwen diewaren getroffen door een hartaanval. Ongeveer 95 procent van henbleek meer dan een maand voor het infarct last te hebben van nieuwegezondheidsproblemen.

Zo kampte 70 procent van hen met ernstigevermoeidheid en had 48 procent last van een verstoorde nachtrust.Slechts 30 procent van de onderzochte vrouwen, die gemiddeld 66jaar oud waren, zei last te hebben gehad van pijn in hun borst. 43procent voelde ook tijdens de hartaanval geen pijn in de borst.

Een van de onderzoekers, professor Jean McSweeney van deUniversiteit van Arkansas, zei tegen de Britse omroep BBC te hopendat het onderzoek vrouwen alerter maakt.

"Vrouwen moeten leren datde verschijning van nieuwe symptomen verband kan houden methartklachten, en dat ze medische hulp moeten zoeken om uit tevinden wat de oorzaak ervan is."