AMSTERDAM - Meer mensen hebben afgelopen weekeinde, nadat hetbanenstelsel van Schiphol optimaal in gebruik werd genomen,geklaagd over vliegtuiglawaai. In totaal belden 1866 mensen. Vorigweekeinde waren dat er 1603, aldus een woordvoerder van deCommissie Regionaal Overleg Schiphol maandag.

De vijf, of eigenlijk met de kleine Schiphol-Oostbaan, zesstart- en landingsbanen van Schiphol worden sinds zaterdag volledigbenut. De laatst aangelegde Polderbaan was al in gebruik genomen,maar door onderhoud aan de Zwanenburgbaan kon nog niet echt wordengeprofiteerd van de uitbreiding. De meeste klachten kwamenafgelopen weekeinde dan ook over deze twee banen. Ruim 1330 bellersondervonden geluidshinder van de Polderbaan en over deZwanenburgbaan klaagden ruim 240 mensen. De meeste klagers kwamenuit Castricum.

Schiphol beschikt nu over drie start- en landingsbanen innoord-zuid/zuid-noord richting, de Aalsmeerbaan, de Zwanenburgbaanen de Polderbaan. Deze drie banen kunnen tegelijkertijd wordengebruikt, ook bij slecht zicht. Vliegtuigen vliegen opverschillende hoogten om problemen te voorkomen als ze uit koersraken.

Door de benutting van de noord-zuid/zuid-noordbanen is er mindervliegverkeer op de oost-west/west-oostbanen, de Buitenveldert- enSchiphol-Oostbaan. Dat zorgt voor minder vliegtuiglawaai indichtbevolkte gebieden als Amsterdam en Amstelveen. In de plaatsenten noorden en zuiden van de luchthaven neemt de hinder toe. Dezegebieden zijn minder dicht bevolkt. De geluidsoverlast moetuiteindelijk echter in het totaal aantal huishoudens verminderen.