GRONINGEN - De computer kan artsen een hoop werk uit handennemen. Dat stelt de Groningse cardioloog R. van Dijk. De cardioloogheeft een computerprogramma ontwikkeld dat diagnoses kan stellenbij patiënten en behandelingen kan controleren. De computer kan datin veel gevallen zelfs beter dan de dokter, aldus de cardioloogmaandag.

In de cardiologie hebben artsen met zoveel richtlijnen te maken,dat ze het volgens Van Dijk soms even niet meer weten. Volgensonderzoek van de vereniging van cardiologen en de Hartstichtingvoldoet de behandeling in Nederland vaak niet aan de Europeserichtlijnen, waardoor meer patiënten komen te overlijden dan nodigis. Voor de computer vormen deze regels echter geen enkel probleem.

Het programma, Risk consult, is het afgelopen jaar in vijfziekenhuizen getest. De proef in het Martini Ziekenhuis inGroningen en in ziekenhuizen in Heerlen, Maastricht, Beverwijk enArnhem is goed verlopen. De komende weken gaat nog een aantalandere ziekenhuizen gebruik maken van de software, kondigt Van Dijkaan.

Voordelen

Aan de programmatoepassingen zitten flinke voordelen, meent decardioloog. Behalve dat diagnoses betrouwbaarder zijn en controlesnauwkeuriger, neemt het tevens veel werk uit handen van de dokter.Zijn plaats kan dan worden ingenomen door een verpleegkundige en decomputer, waardoor de specialist zich uiteindelijk over meerpatiënten kan ontfermen.

Bovendien maakt deze nieuwe techniek demedische wereld een stuk transparanter, zegt Van Dijk. Je kunt erduidelijk mee aangeven waarom een bepaalde behandeling is gedaan ende resultaten bijhouden. Zo kun je op den duur aan decomputergegevens aflezen of je een goede dokter bent.

Andere aandoeningen

Volgens Van Dijk is het programma niet alleen toepasbaar in decardiologie. Ook bij andere aandoeningen kan de software veeldokterswerk besparen. Van Dijk: "Het gaat dan vooral om ziekteswaarvoor concrete richtlijnen zijn vastgesteld en die breedverspreid zijn, zoals hartaandoeningen, longproblemen en reuma."

Daarnaast gelooft de cardioloog dat het programma na een aantalaanpassingen ook van nut kan zijn in de praktijken van huisartsen.