ZWIJNDRECHT - De Marokkaanse schrijver Mohammed Benzakour wil dat de gemeente Zwijndrecht de straatnaam 'Turk' wijzigt. Volgens Benzakour hebben de bewoners, toevalligerwijs vooral Turken, meer last dan plezier van de naam. De term Turk zou in het algemeen spraakgebruik een negatieve lading in zich dragen.

Benzakour vindt dat er van de straatnaam een beledigende, aanstootgevende werking uitgaat naar de Turkse gemeenschap als geheel. Ook zouden met name jongeren bij sollicitaties hoon ondervinden wanneer zij vermelden op welk adres ze wonen. Benzakour heeft over de zaak een column geschreven in het blad Contrast.

De gemeente is niet van zins de naam te wijzigen. De aanduiding heeft een historische achtergrond, Turk was een voormalig tuinbedrijf dat in de straat was gevestigd. Zwijndrecht wil die uitleg wel in kleine lettertjes onder de straatnaam voegen. Benzakour vindt dat onvoldoende.