DURHAM - Onder strenge veiligheidsmaatregelen is zondag (plaatselijke tijd) de 56-jarige Amerikaan Gene Robinson gewijd tot bisschop van de Episcopaalse (Anglicaanse) Kerk in de Verenigde Staten. Robinson, nu bisschop van New Hampshire, is de eerste openlijke homoseksueel in deze functie binnen de Anglicaanse Kerk.

De 'kwestie-Robinson' heeft binnen de kerk geleid tot felle discussies en protesten van behoudende anglicanen die homoseksualtiteit als een zonde zien. Direct na de wijding zeiden verschillende orthodoxe organisaties binnen de anglicaanse kerk dat de wijding onherroepelijk een kerkscheuring betekent.

Scheuring

De kerkleiders waarschuwden eerder al voor een scheuring in de anglicaanse gemeenschap die wereldwijd 70 miljoen leden telt. Het bisdom van New Hampshire gaf aan de wijding te zullen doorzetten en Robinson zelf is ervan overtuigd dat de kerk over zijn zaak niet zal scheuren.

Robinson toonde zich geëmotioneerd toen hij onder applaus van de vierduizend aanwezigen tot bisschop werd gewijd. Volgens de kersverse kerkbestuurder is zijn benoeming een teken voor mensen die zich nu nog "in de marge bevinden" om naar het centrum van het kerkelijk leven te komen.

In een reactie concludeerde aartsbisschop Rowan Williams echter dat het besluit niet overal zal worden geaccepteerd. Het functionele hoofd van de Anglicaanse Kerk noemde volgens de Britse omroep BBC de scheidingen die uit de wijding voortvloeien "een ernstig te betreuren zaak".

Protes

De formele benoeming zondag ging gepaard met straatprotesten rond de ijshockeyzaal op het terrein van de universiteit van New Hampshire in Durham waar de ceremonie plaatshad. In de bomvolle zaal kregen drie tegenstanders de kans hun bezwaren te uiten. Volgens een van hen wordt door de wijding "Gods hart gebroken".Uit protest hielden de conservatieve opponenten van Robinson vervolgens in een nabijgelegen kerk een eigen dienst.

Een orthodoxe Britse organisatie noemde de wijding van Robinson in een reactie onacceptabel. Zij riepen de bisschopen op openlijk afstand te nemen van de benoeming. "De anglicaanse gemeenschap moet een scheiding die al heeft plaatsgevonden formaliseren", aldus de organisatie Reform (hervorming).

De Engelse homoseksuele priester Jeffrey John deinsde vorige maand nog terug voor de dreiging van een scheuring in anglicaanse gelederen. John zou in oktober bisschop van Reading worden, maar zag daar onder druk van de kerkleiding van af.