DEN HAAG - Minister Remkes (Binnenlandse Zaken) heeft ditweekeinde met zijn plan voor een nationaal politiekorps de tongenlosgemaakt. Het Korpbeheerdersberaad reageerde vol ongeloof. DeTweede Kamer is kritisch, de Nederlandse Politiebond noemt het planslecht.

Remkes denkt dat er in 2005 mogelijk een nationaal politiekorpskomt dat de 26 regio's vervangt. Hij zei dat tegen RTL Nieuws. Eennationaal korps werkt volgens hem efficiënter om de "grotelandelijke vraagstukken" aan te pakken.

Eerder liet Remkes de Kamer al weten te streven naar meercontrole over de korpsen en meer centralisering. Hij wil zovoorkomen dat korpsen eigen beleid voeren en zich onttrekken aanlandelijk beleid om bijvoorbeeld meer veelplegers aan te pakken.De korpsbeheerders (burgemeesters) zouden met een nationaalpolitiekorps een belangrijk deel van hun invloed op enverantwoordelijkheid voor de politie verliezen.

Ongeloof

"Wij reageren met ongeloof. Wij willen eerst zeker weten of hijdit ook zo bedoeld heeft", zei woordvoerder C. den Bakker namensde korpsbeheerders. "De politiewet geeft de minister voldoendebevoegdheden om in te grijpen als hij vindt dat er iets aan hetbeleid van de korpsen veranderd moet worden."

De Nederlandse Politiebond noemt het plan voor een nationaalkorps slecht. "De politie staat al verder weg van de burgers endit zal door een nationale politie alleen maar worden versterkt,"aldus voorzitter Hans van Duijn van de bond.

Ook in de Kamer is er kritiek: De PvdA spreekt van eenzwaktebod, CDA noemt de uitlatingen van Remkes prematuur en de LPFnoemt het idee onzalig. Remkes' eigen partij de VVD is voorzichtig.Allereerst moet het veiligheidsplan met de 147 maatregelen voor eenveiliger samenleving worden uitgevoerd, zegt VVD-KamerlidCornielje.

Grote problemen

Volgens PvdA-Kamerlid Van Heemst wil Remkes "zich ontdoen vandie lastige en kritische korpsbeheerders." Hij vindt de discussieover een nationale politie eigenlijk onbelangrijk. "Dit is eendebat over structuur, terwijl het moet gaan over de grote problemenin het veiligheidsbeleid."

CDA-woordvoerder Algra voorziet onrust onder de agenten. "Deevaluatie van de politiekorpsen komt pas per 2005 en dan moeten weerover praten, in combinatie met de invulling van de gekozenburgemeester." LPF-woordvoerder Eerdmans vindt dat in de toekomsteen gekozen burgemeester verantwoordelijk moet zijn voor de politieen niet de minister. Hij staat wel open voor een debat over hetplan.