DEN HELDER - Bij ongeregeldheden in het centrum van DenHelder heeft een politieagent zondagmorgen in de Koningstraat eenwaarschuwingsschot gelost. Volgens een woordvoerder van de politievoelde de agent zich "ernstig in het nauw gedreven." Er vielengeen gewonden.

Rond 04.30 uur wilde een agent een bezoeker van hetuitgaansgebied aanhouden in verband met openlijke geweldpleging. Deman had een beveiligingsmedewerker van een café een klap tegen hethoofd gegeven. Omstanders waren het niet met de aanhouding eens enkeerden zich tegen de aanwezige agenten. Die werden daarbijgeschopt en geslagen, de verdachte sloeg op de vlucht.

Na een korteachtervolging wist de politie de man alsnog aan te houden. Deagenten werden daarbij echter ingesloten door een groep vanongeveer dertig omstanders. Op dit moment besloot een agent hetwaarschuwingsschot te lossen.

Flessen en stenen

Vanuit de regio waren agenten hun collega inmiddels te hulpgeschoten, waarbij ook honden werden ingezet. In deschermutselingen werd door de groep omstanders onder meer metflessen en stenen in de richting van de agenten gegooid.Uiteindelijk konden zes personen in de leeftijd van 17 tot en met jaar worden aangehouden op verdenking van openlijkegeweldpleging.

De Koningstraat ligt midden in het Helderse uitgaansgebied inhet centrum van de stad. Het gebied gold sinds september 2002 alsrisicogebied, wat inhield dat de politie elke bezoeker preventiefmocht fouilleren. Die aanduiding is echter onlangs weer opgeheven,omdat het de laatste tijd relatief rustig was. In het verleden wasvooral de Koningstraat regelmatig het toneel van vechtpartijen,waarbij niet zelden wapens, zowel steek- als schietwapens, werdengebruikt.