HILVERSUM - Door de bezuinigingsplannen van het kabinet komtde basiszorg in verpleeg- en verzorgingshuizen direct in gevaar.Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie Arcares in hetIKON-radioprogramma De Andere Wereld van Zondagmorgen.

Arcares voorziet dat er duizenden banen in de verpleeg- enverzorgingshuizen verdwijnen als er voor 262 miljoen euro wordtbezuinigd. Het kabinet heeft gezegd: "Bezuinig maar viaefficiency, maar langzamerhand is dat niet meer mogelijk en zijnontslagen inmiddels niet meer uit te sluiten", aldus C. vanSchelven, vice-voorzitter van Arcares voor IKON-radio.

Het gaat volgens Schelven uiteindelijk om het verlies van zo'n krachten. De vermindering van personeel zal leiden tot tienminuten minder aandacht per persoon per dag in het verpleeghuis.Dat betekent volgens Van Schelven dat familie mee moet helpen in dezorg. "Mensen komen dan concreet voor de vraag te staan: kan ikvandaag gaan werken of moet ik voor moeder zorgen."

Verontrustend

Nu nog krijgt een patiënt in een verpleeghuis gemiddeld vijftigminuten persoonlijke zorg per dag. "We hebben vorig jaar bepleitdat we vijftien minuten per cliënt meer zouden krijgen", zegtdirecteur M. Rompa van de brancheorganisatie. "Maar als je datterugrekent worden dat er met deze bezuinigingen tien minutenminder. Dat is verontrustend."

Tweede Kamerlid A. Timmer (PvdA) deelt de zorgen van Arcares."Als je het allemaal bij elkaar optelt, dan wordt het te veel endat kan de sector gewoon niet hebben." A. Vietsch (CDA) isverbaasd over de kritiek van Arcares op de kabinetsplannen. Volgenshaar gaat er juist extra geld naar de zorg.Arcares vertegenwoordigt ongeveer 1650 verzorgings- enverpleeghuizen in Nederland.

Uit een onderzoek van TPS-NIPO in opdracht van tv-programma Knevelop Zaterdag blijkt dat 94 procent van de Nederlanders weinig totgeen begrip heeft voor bezuinigingen in de verpleegzorg.D'66-kamerlid U. Lambrechts zei in die uitzending de gevolgen vande bezuinigingen onaanvaardbaar te vinden.