FALLUJAH/WASHINGTON - De Amerikaanse strijdkrachten zijnzondag geconfrontreerd met de zwaarste aanslag tot dusver op hunmanschappen in Irak. Vermoedelijk met een vanaf de schouderafgevuurde raket werd een zware transporthelikopter uit de luchtgehaald nabij Fallujah. Er vielen volgens het Pentagon vijftiendoden en 21 gewonden. De Amerikaanse minister van Defensie, DonaldRumsfeld, sprak van een "nationale tragedie".

Sinds de val van het regime van Saddam Hussein in april zijn deverliezen aan Amerikaanse zijde op een dag niet zo groot geweest.Op 23 maart, kort na het begin van de invasie van Irak, verloren deAmerikanen op een dag 28 mensen tijdens verschillendegevechtshandelingen. Elf militairen verloren die dag het leventijdens een aanval op een konvooi.

De zondag getroffen Chinook CH47-helikopter was met Amerikaansemilitairen onderweg naar de internationale luchthaven van Bagdad.De inzittenden zouden het land verlaten voor verlof, de zogenoemdeR&R (rest and relaxation). Iraakse ooggetuigen meldden dat de heli,die met een andere Chinook overvloog, werd getroffen door een raketnabij het dorp Hasi.

Feestje

De Chinook stortte neer in een veld, reden voor sommige Irakezenter plaatse om direct een feestje te vieren. "De Amerikanen zijnvarkens! We houden een feestje omdat de helikopter isneergehaald", zei een Iraakse boer ter plaatse.

De aanslag gebeurde in de zogeheten "soennitische driehoek",een regio in centraal-Irak waar veel aanhangers van het verdrevenregime van Saddam Hussein wonen. Fallujah geldt als een brandhaardvan verzet tegen de bezettingsmacht. In deze plaats en ook eldersin Irak waren Amerikanen zaterdag en zondag doelwit van andereaanslagen en aanvallen, waardoor volgens deels bevestigde berichtenzeker een, maar mogelijk ook vijf andere Amerikanen het levenlieten.

De Chinook was de derde helikopter die de Amerikanen verloren inIrak sinds president Bush op 1 mei verklaarde dat de grootstegevechtshandelingen voorbij waren. De beide andere toestellen, eenBlackhawk en een Apache, werden voor zover bekend ook neergehaaldmet raketten die met schouderwapens als de SA-7 afgevuurd kunnenworden.

Bonus

De VS zeiden al eerder dat deze wapens zeer ruim voorhanden zijnin Irak. Het Pentagon geeft voor elke ingeleverd wapen 500 dollar.Tot dusver zouden 350 personen deze bonus hebben geïnd, aldus eenAmerikaanse senator zondagavond.

Amerikaanse en Britse defensie-analisten zeiden zondag dat hetgroeiende gewapende verzet in Irak steeds beter gecoördineerdlijkt. De hoogste Britse vertegenwoordiger in Irak, JeremyGreenstock, sprak van een "akelige mix" van personen die deaanslagen uitvoeren. Volgens hem gaat het om aanhangers vanex-president Saddam Hussein, uit het buitenland "geïmporteerdeterroristen" en gewone criminelen die het Iraakse regime kort voorde val vrijliet uit de gevangenissen.

Minister van Defensie Rumsfeld wees op de Amerikaanse televisiezondag dezelfde drie groepen aan. "In een lange oorlog heb jedagen als deze. Ze zijn onafwendbaar in een moeilijke engecompliceerde strijd. We moeten onderkennen dat er dergelijkedagen kunnen voorkomen", aldus de bewindsman. Van een "algeheleverslechtering" van de situatie in Irak is volgens de ministerevenwel geen sprake.

Meer bevoegdheden

De coalitietroepen in Irak willen in elk geval wel sneller meerIraakse militairen en agenten inzetten voor beveiligingstaken inhet land. De training van Iraakse agenten en militairen wordtdaartoe opgevoerd en het Iraakse interim-bestuur krijgt ook snellermeer bevoegdheden als het gaat om verbetering van deveiligheidssituatie, aldus de Amerikaanse bewindvoerder in Irak,Paul Bremer, zaterdag.