DEN HAAG - De SGP is bereid om als het nodig dan wel wenselijk is gedoogsteun te verlenen aan een centrumrechtse coalitie van VVD, PVV en CDA.

''Getalsmatig is dat nu niet aan de orde maar het is een bespreekbare optie. We willen ons maximaal constructief inzetten'', zei partijvoorman Kees van der Staaij van de kleine christelijke partij vrijdagavond na zijn bezoek aan de koningin.

Hij adviseerde de vorstin een informateur van VVD-huize aan te stellen en een onderzoek naar de mogelijkheden voor een coalitie waarin VVD en PVV deelnemen, omdat dit in de rede ligt.

Het CDA komt wat betreft programma en bestuurlijke continuïteit het meest in aanmerking als derde partij in zo'n coalitie, vindt Van der Staaij. Deze coalitie zou op 76 zetels komen.

Maar bij een coalitie met de PVV rijzen twijfels over de stabiliteit als gevolg van het gebrek aan ervaring in combinatie met een snelle groei van deze partij, overwoog Van der Staaij.

Nadelen

Hij adviseerde ook de nadelen van een krappe meerderheid te betrekken in het onderzoek. Als die zouden blijken, kan gedoogsteun in de Tweede Kamer in zicht komen. Dat zou betekenen dat de SGP, met twee zetels, voorstellen aan een meerderheid helpt.

Wat die steun precies zou omvatten, moet volgens Van der Staaij nog worden bekeken. Hij denkt aan steun voor onderdelen van het beleid of wetsvoorstellen.

''Maar die steun is niet gratis. Er hangt een prijskaartje aan, in die zin dat er iets tegenover moet staan. Wat dat is, kan ik in deze fase niet zeggen.''