HILVERSUM - Zoals de situatie met de dijken in Nederland nu is, bestaat er een kans dat honderdduizenden mensen verdrinken bij een dijkdoorbraak. Met name Zuid-Holland is een risicogebied, omdat daar drie tot vier miljoen mensen achter één dijk wonen. Dat stelde hoogleraar P. Vellinga van de Vrije Universiteit in Amsterdam zaterdag in het Radio 1-journaal.

Volgens hem onderschat de overheid de kansen op een watersnoodramp. "Er hoeft maar iets mis te gaan door een vergissing of een onverwacht hoge stormvloed en dan stroomt het hele gebied in één keer over.''

Vellinga zei dat Rijkswaterstaat zich de afgelopen tien jaar "gedeist'' heeft moeten houden als het gaat om beveiliging van dijken. "Rijkswaterstaat heeft het imago dat het goed bezig is en dat er veel is geïnvesteerd in dijken. Maar in de negentiger jaren kreeg het de boodschap dat eerst de wegen moesten worden verbreed en het fileprobleem moest worden opgelost'', aldus Vellinga.

Volgens hem was de veiligheid van dijken toen geen politieke issue. De hoogleraar stelt voor om te kijken of het idee van zogeheten slaperdijken niet in ere kan worden hersteld. Dat zijn extra dijken achter de dijken. "Je moet kleinere gebieden maken met extra dijken, sluizen en keringen. Als er dan iets misgaat tref je duizenden en geen honderdduizenden'', aldus Vellinga. Volgens hem is dit plan al goed ontvangen door de technische commissie voor waterkeringen. Hij schat de kosten voor betere veiligheidsmaatregelen op 20 tot 40 miljard euro.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Verkeer en Waterstaat is absoluut geen sprake van onderschatting. Het ministerie overhandigde eerder al cijfers aan de Tweede Kamer waaruit bleek dat 15 procent van de belangrijkste dijken niet aan de norm voldoet en dat 35 procent mogelijk niet in orde is. ,,We hebben hiervoor geld gereserveerd in onze begroting en brengen momenteel via een studietraject de veiligheid van Nederland in kaart'', aldus de zegsman.

Hij stelt dat het ook bij het ministerie bekend is dat de risico's groter worden en dat er steeds meer mensen achter de dijken zijn gaan wonen. "Wij onderschatten dit niet. Integendeel, wij ondernemen juist actie.''