BLOEMENDAAL - Bloemendaal overweegt een particulier beveiligingsbureau in te zetten dat 24 uur per dag in woonwijken van die gemeente gaat surveilleren. Volgens de initiatiefnemer van de surveillances, de lokale partij Liberaal Bloemendaal, voelen bewoners van de gemeente zich niet meer veilig omdat het politietoezicht door bezuinigingen is geminimaliseerd.

Het project wordt ondersteund door oud-Philipstopman Roel Pieper. De bewoner van Aerdenhout-Vogelenzang, dat samen met Overveen onder de gemeente Bloemendaal valt, werd samen met zijn vrouw op 31 mei van dit jaar aangevallen door een man. Mevrouw Pieper raakte ernstig gewond. Roel Pieper liep verwondingen op aan hals en hoofd. De dader was het landgoed van de familie Pieper binnengedrongen.

"Na de aanslag op mijn vrouw en mijzelf hebben we met de politie overlegd over adequater optreden'', aldus Pieper. "Maar het systeem blijkt niet toereikend om de benodigde veranderingen te kunnen realiseren. Ik kies liever voor een positieve benadering en daarom steun ik het initiatief van Liberaal Bloemendaal met hulp bij de technische invulling van de surveillance.'' Pieper wil de particuliere patrouilles ondersteunen met moderne ICT-toepassingen zoals digitale kaarten voor de routeplanners.

Het plan voorziet in de inzet van drie patrouillewagens met personeel van het bedrijf NVD Beveiligingen die 24 uur per dag in de dorpskernen van Bloemendaal, Overveen en Aerdenhout-Vogelenzang moeten surveilleren. Volgens Liberaal Bloemendaal worden er stringente afspraken gemaakt met de politie over samenwerking. Het project moet worden bekostigd uit opbrengsten van de onroerendzaakbelasting en een jaarlijkse bijdrage van 11 euro per bewoner. Het voorstel voor inzet van de dienst wordt op 5 november in de gemeenteraad behandeld.

Korpschef B. Visser van de politie Kennemerland zegt dat hij neutraal staat tegenover het plan. "Wij kennen het plan nog niet, dus willen we het eerst goed bestuderen. Wat wij absoluut niet willen is dat er een soort politie komt naast de bestaande politie. Wij werken al langere tijd nauw samen met bedrijvenparken of burgers die particuliere beveiliging inschakelen. Dat kan een goede aanvulling zijn. Als mensen meer willen dan de politie kan bieden, moet je het goed organiseren binnen de spelregels.''