DEN HAAG - De basisvorming in het voortgezet onderwijs is een achterhaald idee. "Basisvorming is onzin, daar moeten we vanaf", vindt onderwijsminister Van der Hoeven. "We moeten afscheid nemen van dit dogma uit de jaren tachtig en negentig."

Het idee van de basisvorming is dat leerlingen van alle niveaus eerst gezamenlijk in een klas komen, waarna ze pas onderwijs op eigen niveau krijgen. "De werkelijkheid heeft deze theorie achterhaald", zei de minister naar aanleiding van een onderzoek van de SP naar het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs). "Erken de verschillen, dan geef je leerlingen pas een gelijke kans."

Cijfers van de Onderwijsinspectie lieten al eerder zien dat de brede brugklas, met leerlingen die later naar uiteenlopende schooltypes gaan, op zijn retour is. De helft van de leerlingen in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs zit nu alweer in een brugklas van een bepaalde schooltype.