DEN HAAG - Minister Donner van Justitie ziet helemaal niets in de wens van een meerderheid van de Tweede Kamer om de nazorg voor ex-gedetineerden te betalen. Volgens hem valt het werk van stichtingen als Exodus en Ontmoeting onder maatschappelijke opvang en dat is geen kerntaak van justitie. maar van de ministeries van Volksgezondheid of van Sociale Zaken.

Donner zei dat woensdag in de Tweede Kamer tijdens de behandeling van zijn begroting voor 2004. "We hebben een eigen programma om recidive tegen te gaan."

CDA, PvdA, SP, D66, LPF, ChristenUnie en SGP voeren echter aan dat door nazorg aan ex-gedetineerden de recidive omlaag gaat, zodat Justitie er wel degelijk baat bij heeft. De SGP heeft hierover een amendement ingediend. Anders dan bij een motie is het kabinet verplicht zo'n wijzigingsvoorstel uit te voeren als het is aangenomen, of het moet het wetsvoorstel in zijn geheel intrekken.

Rouvoet (ChristenUnie) meende dat Donner probeert de verantwoordelijkheid af te schuiven, zodat hij zich achter een andere minister kan verschuilen als straks de herhalingsmisdrijven niet afnemen. "Bovendien zien ook VWS en Sociale Zaken dit niet als hun kerntaak."

Als nazorg wel op zijn begroting komt, dan blijft er volgens Donner minder geld over voor de echte kerntaken van justitie.