AMSTERDAM - De besturen en managers van middelbare scholen hebben een werkgeversverbond opgericht waar nu al 70 procent van het voortgezet onderwijs bij is aangesloten. Woensdag hield het Werkgeversverbond Voortgezet Onderwijs (WVO) haar eerste algemene ledenvergadering in Utrecht.

Daar deed voorzitter R. Albers van de kersverse organisatie zijn beklag over de verstikkende gevolgen van de regelgeving van het ministerie van Onderwijs.

Volgens Albers is minister Van der Hoeven weliswaar van plan om de scholen steeds meer rechtstreeks invloed te geven op het beleid, maar bedenkt zij tegelijkertijd allerlei nieuwe en aanvullende regelgeving over het afleggen van verantwoordelijkheid.