DEN HAAG - Ouderen klagen woensdag massaal over het beleid van het kabinet tijdens een telefonische meldingsactie van de ouderenbonden. De vijftien telefoonlijnen zouden officieel om 09.00 uur opengaan, maar volgens een woordvoerder van de Unie KBO werd er om 08.00 uur al zoveel gebeld dat de actie een uur eerder is begonnen. De meldingen worden geregistreerd en vervolgens volgende week aangeboden aan premier Balkenende.

Via advertenties in de media werden ouderen opgeroepen hun onvrede over de bezuinigingen woensdag te uiten op het nummer -0230390. Volgens de zegsman staan de telefoons roodgloeiend en is de mensen achter de telefoons gevraagd de gesprekken zo kort mogelijk te houden, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen klagen. Rond 11.30 uur stond de teller op ongeveer duizend telefoontjes. "Als we meer lijnen hadden, waren dat er zeker meer geweest", zei de woordvoerder.

Financiële problemen

De meeste meldingen gaan over de financiële problemen die de voorgenomen kabinetsplannen met zich mee brengen. Ook maken ouderen zich zorgen over de scheve beeldvorming die de regering veroorzaakt. "Het lijkt nu net of de vergrijzing de oorzaak is van alle problemen in Nederland", aldus de woordvoerder.

Ouderenorganisaties ANBO, PCOB, Unie KBO, NVOG en NISBO, initiatiefnemers van de actie, vinden dat ouderen in Nederland onevenredig hard door de voorgenomen kabinetsplannen worden getroffen. Vooral de bezuinigingen in de gezondheidszorg stuiten de ouderen tegen de borst.

Achter de telefoon zitten woensdag onder anderen voorzitters en directeuren van ouderenorganisaties en politici, zoals Marijnissen (SP), Mosterd (CDA) en Van Dijken (PvdA).

Discussie

Op dezelfde locatie in Den Haag discussiëren ouderen met Tweede-Kamerleden en bewindslieden over de inkomenspositie van ouderen, de toekomst van de ouderenzorg en de stigmatisering van ouderen. Op de actiedag verspreiden de ouderenbonden eveneens een manifest met daarin de kritiek en wensen ten aanzien van het ouderenbeleid.

In opdracht van de ouderenorganisaties presenteerde het Nibud woensdag een onderzoek over koopkrachtcijfers van ouderen. Daaruit blijkt onder meer dat ongeveer 200.000 AOW'ers door de kabinetsplannen ongeveer 3 procent in koopkracht achteruit gaan, zei de woordvoerder.