DEN BOSCH - De luchtkwaliteit in vijf Brabantse gemeenten is onder de maat. In Eindhoven, Helmond, Valkenswaard, Waalre en Maasdonk wordt met name de norm voor stikstofdioxide overschreden. Dat blijkt uit een woensdag gepresenteerd rapport van de provincie.

De betreffende gemeenten moeten maatregelen treffen om de luchtkwaliteit te verbeteren. De problemen doen zich vooral voor langs drukke verkeerswegen in stedelijke gebieden, aldus een woordvoerder van de provincie. Naar schatting staan ongeveer 27.000 mensen bloot aan de hoge concentraties vervuiling.

Om het probleem op te lossen, wil milieugedeputeerde Verheijen in de toekomst gemeentelijke bestemmingsplannen en milieuvergunningen van bedrijven ook toetsen op normen die er zijn voor de luchtkwaliteit. Verheijen pleit tevens voor de stimuleringsmaatregelen om schonere autobrandstof te gaan gebruiken.