DEN HAAG - De PvdA scherpt haar verkiezingsprogram aan om de overheidsfinanciën beter op orde te krijgen met de oplopende kosten door de vergrijzing

''Het is tussen de partijen niet meer de vraag of, maar hoe maatregelen worden genomen. Er zijn nu nog twee smaken: eerlijk en niet-eerlijk delen'', aldus een bron binnen de PvdA-top dinsdag.

Bijvoorbeeld CDA en VVD zouden kiezen voor bezuinigingen die niet eerlijk uitpakken voor de zwakste schouders.

De PvdA hoopt 10 miljard extra ''hervormingswinst'' te boeken door op allerlei vlakken een tandje bij te zetten.

AOW-leeftijd

Eerder gingen de sociaaldemocraten nog uit van 10 miljard euro aan bezuinigingen op de korte termijn tot 2015.

Hervormingen, zoals verhoging van de AOW-leeftijd, brachten op de lange termijn nog eens 10 miljard op. De opbrengst van dit soort maatregelen wil de partij ongeveer verdubbelen.

Op verschillende terreinen wil de PvdA een tandje bij zetten: van arbeidsmarkt, zorg, onderwijs, woningmarkt, overheidsbureaucratie tot defensie.

Belastingprikkels

Zo wil de partij op Defensie 1,5 miljard euro bezuinigen op de langere termijn in plaats van de eerder aangekondigde 1 miljard euro.

Op het gebied van de werkgelegenheid hoopt de PvdA winst te boeken door mensen via belastingprikkels meer te stimuleren te gaan werken.

Daarvoor denkt de partij aan een hogere heffingskorting en het verlagen van de belastingschijven. Dit kost in het begin geld, maar het levert weer extra op als meer mensen gaan werken.

Scheefhuur

De PvdA wil donderdag de precieze invulling van maatregelen bekendmaken als ook het Centraal Planbureau (CPB) met zijn doorrekeningen van de verkiezingsprogramma's naar buiten komt.

De sociaaldemocraten willen onder meer medisch specialisten en zorgbestuurders korten op hun salaris. Dit zou 600 miljoen euro moeten opleveren.

Verder wil de partij scheefhuur in sociale woningbouw aanpakken. Scheefhuurders met een inkomen van meer dan 40.000 euro per jaar zouden meer huur moeten betalen om te zorgen voor een betere doorstroming op de woningmarkt. Dit zou 2 miljard euro moeten opleveren.