WASHINGTON - De Amerikaanse minister van Buitenlandse ZakenPowell heeft een beroep gedaan op het Internationale Rode Kruis enandere hulporganisaties om toch vooral in Irak te blijven. Debewindsman vreest dat plegers van aanslagen in Irak anders wordenaangemoedigd om door te gaan met hun acties.

Door een zelfmoordaanslag met een ambulance vol explosieven ophet kantoor van het Rode Kruis in Bagdad kwamen maandag zekertwaalf mensen om het leven en raakten tientallen mensen gewond. HetRode Kruis overweegt nu om in ieder geval zijn 35 buitenlandsehulpverleners uit Irak terug te trekken.

Eerder trokken de Verenigde Naties na een zelfmoordaanslag ophun hoofdkwartier in Bagdad een groot deel van het internationalekaderpersoneel terug. In Irak zijn verder nog verscheidene andereniet-gouvernementele hulporganisaties actief.