RIJEN - Een 21-jarige dronken treinreiziger uit Breda heeftmaandag in de avondspits veel overlast veroorzaakt. Toen hij op hetstation van Rijen uit de trein was gehaald omdat hij geen geldigplaatsbewijs had, werd hij agressief. De man meldde hetspoorwegpersoneel dat hij een koffer met een bom in de trein hadachtergelaten.

De politie nam geen enkel risico en ontruimde de trein met naarschatting vierhonderd passagiers. Bomverkenners van de politiehebben daarop de trein onderzocht, maar vonden niets verdachts. Uitvoorzorg waren ook brandweer en GGD ter plaatse.

De passagiers konden met een stoptrein hun reis naar Tilburgvervolgen. Het overige treinverkeer mocht met aangepaste snelheidhet station in Rijen passeren. Tegen 19.30 uur was de overlast voorhet treinverkeer voorbij. Het treinverkeer ondervond ongeveeranderhalf uur hinder van het incident.

De politie heeft de man in verzekering gesteld. Despoorwegpolitie stelt een nader onderzoek in. De NS onderzoektwelke juridische stappen het bedrijf tegen de man kan ondernemen.