RIJSWIJK - Een op de zes BOB's (bewust onbeschonkenbestuurder) drinkt toch te veel alcohol. Dat blijkt uit eensteekproef die jongerenorganisatie TeamAlert zaterdag heeftgehouden in twaalf bekende discotheken. "Schokkend", noemtTeamAlert de resultaten die het maandag heeft bekendgemaakt.

BOB is volgens de campagne van het ministerie van Verkeer degenedie ervoor kiest om niet te drinken en zijn vrienden veilig thuisbrengt. Uit de blaastest die TeamAlert zaterdag hield, bleek dat van de 1267 bestuurders die deze afspraak maakten toch te diepin het glaasje keken. Volgens een woordvoerder van TeamAlert ligthet percentage overtreders zeer waarschijnlijk nog hoger omdatsommige discotheekbezoekers de stands van de organisatie aan heteind van de avond bewust meden.

De vrijwilligers van de organisatie wisten na bemiddeling 152van de 218 zondaars ervan te overtuigen de auto te laten staan. Deandere 66 bestuurders stapten toch in. "We hebben ze indringendgewaarschuwd. Meer kunnen wij niet doen. Het blijft hun eigenverantwoordelijkheid", zei de woordvoerder.

Grote actie

De eerste Europese Nacht Zonder Ongevallen (ENZO) was onderdeelvan een grote actie die TeamAlert in samenwerking met twee anderejongerenorganisaties heeft opgezet. Doel ervan is het terugdringenvan het hoge aantal doden onder jongeren in het weekeinde.Verkeersongevallen zijn de belangrijkste doodsoorzaak onder dejeugd.

Internationaal werkten honderd discotheken mee. In Nederlandlieten onder meer de discotheken Escape Venue in Amsterdam enNightlive in Maastricht vrijwilligers van TeamAlert toe.