DEN HAAG - De VVD wil dat de Onderwijswet wordt aangescherptvoor islamitische scholen. Dergelijke scholen die op bepaaldepunten zoals verdraagzaamheid in gebreke blijven, moeten geenoverheidssubsidie meer krijgen. Dat heeft VVD-Tweede-Kamerlid HirsiAli maandag voorgesteld tijdens een Kameroverleg over de nieuweInburgeringswet.

Volgens Hirsi Ali komt het op deze scholen voor dat kinderen eenintolerante houding wordt aangeleerd tegenover autochtonen, vrouwenen homoseksuelen. Ook is de voertaal meestal een Arabische. "Datalles is niet goed voor de integratie in Nederland en moeten weactief tegengaan", zei Hirsi Ali.

Ze wil dat op islamitische scholen bijvoorbeeld goedegeschiedenislessen over de holocaust worden gegeven en seksuelevoorlichting. Die moet ook gaan over de gelijke verhouding tussenman en vrouw en over de seksuele geaardheid.

Grondwet

De VVD zegt niet de vrijheid van godsdienst, die is geregeld inde grondwet, ter discussie te willen stellen. Volgens Hirsi Alivalt een dergelijke wijziging van de Onderwijswet binnen degrondwet.

Ook wil de VVD eisen stellen aan nieuwe scholen met eenreligeuze grondslag. Die mogen volgens de liberale fractie nietmono-etnisch zijn en niet alleen bevolkt zijn metachterstandskinderen. Ook moeten leden van schoolbesturen aan eisenvoldoen. Volgens het CDA probeert de VVD op deze manier toch weeralleen islamitische scholen te raken.

Hirsi Ali kreeg in de Kamer vooral bijval van de SP. De meesteandere partijen zijn ook tegen concentratiescholen, waarop veelallochtone kinderen zitten, maar vielen over haar zware aanzet naarde moslimscholen. Zij wezen op een recent rapport van deonderwijsinspectie dat het onderwijs op de islamitische scholenniet in strijd is met de basiswaarden van de Nederlandsesamenleving. Hirsi Ali raadde haar collega's aan het hele rapportte lezen en niet alleen de conclusies.