DEN HAAG - Prinses Máxima zal iets eerder van haar kindbevallen dan verwacht. Bij de officiële aankondiging van dezwangerschap in juni deelde de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) meedat dat vóór medio januari zou gebeuren. Maar de artsen die Máximabehandelen, gaan er nu van uit dat de baby nog voor dejaarwisseling wordt geboren. Dat heeft de RVD maandag laten weten.

De echtgenote van prins Willem-Alexander legde in september opadvies van haar artsen haar werkzaamheden neer om rust te nemen.Dat werkt goed. Opname in het ziekenhuis bleek niet nodig en deartsen hoefden geen medicijnen voor te schrijven. Moeder en kindmaken het goed, zo is volgens de RVD bij een recente regulierezwangerschapscontrole van Máxima vastgesteld.

Woordvoerder ir. J. Tonnon van het Koninklijk Huis wees er ineen reactie op dat de RVD vanaf het begin heeft gezegd dat degeboorte van het kind van Máxima en Willem-Alexander vóór mediojanuari is voorzien. Uitgangspunt daarbij was volgens hem degebruikelijke maximale duur van de zwangerschap van veertig plustwee weken.

Dat de RVD nu aankondigt dat de artsen verwachten dat debevalling nog voor de jaarwisseling plaatsvindt, heeft volgensTonnon geen bijzondere reden. "Iedere suggestie van prematuur isten onrechte", benadrukte hij. In een e-mail van Máxima waarin zehaar zwangerschap aan vrienden en familie meedeelt, schreef ze op juni dit jaar dat "we begin januari een kind krijgen".

Diezelfde dag kondigden de prinses en prins de komst van huneerste kind officieel aan. Het paar heeft toen ook gezegd dat hetom één kind gaat, aldus Tonnon. De eerste nakomeling van Máxima enWillem-Alexander zal de tweede in de lijn van troonopvolging zijn.Het kind zal het tweede kleinkind worden van koningin Beatrix enwijlen prins Claus.