AMSTERDAM - Het CDA wil dat kinderen van allochtone ouders die in Nederland worden geboren de Nederlandse nationaliteit krijgen, en niet nog eens de nationaliteit van hun ouders. CDA-Kamerlid Mirjam Sterk zal deze week bij minister Verdonk van Integratie op maatregelen aandringen.

"Wij willen dat het kabinet aan de gang gaat met het terugdringen van het aantal dubbele nationaliteiten van hier geboren kinderen van wie de familie hier vaak al drie of vier generaties leeft", aldus Sterk.

Sterk maant tot het aanpakken van de problematiek van de dubbele nationaliteit zodat jonge meisjes niet meer tegen hun zin in het buitenland uitgehuwelijkt kunnen worden. "Zodra zij tegen hun zin worden uitgehuwelijkt, kan de Nederlandse staat hier niets tegen doen. Het CDA wil van de minister horen op welke wijze zij hiertegen op kan treden."