DEN HAAG - VVD-leider Mark Rutte ziet het niet zo snel gebeuren dat zijn partij samen met de PvdA een nieuw kabinet vormt na de verkiezingen volgende maand.

Beide partijen zijn in de peilingen in een nek-aan-nekrace verwikkeld. Volgens Rutte zijn de verschillen tussen de sociaaldemocraten en de liberalen te groot, vooral als het gaat om bezuinigingen.

De VVD'er stelt dat maandag in een interview met De Dagelijkse Standaard, een site voor actueel politiek, economisch en cultureel commentaar en opinie. Rutte geeft af op het programma van de PvdA, dat hij leest als ''een hele lange uitsluitingsbrief''.

Die doet volgens hem denken aan 'De langste zelfmoordbrief in de geschiedenis', het ultralinkse verkiezingsprogramma van de Engelse Labourparty in 1983, dat leidde tot een grote overwinning van de Conservatieven, aldus Rutte.

Coalitie

Als de PvdA de grootste partij wordt op 9 juni, zal de kans volgens de VVD-voorman dan ook groot zijn dat er weer een coalitie komt tussen de PvdA en het CDA.

Verder pleit Rutte voor een steviger immigratiebeleid, vooral om tegen te gaan dat nieuwe kansarme immigranten naar Nederland komen. Hij wijst erop dat er al een grote groep mensen uit minder ontwikkelde landen is die in Nederland een uitkering heeft. Naast economie en veiligheid wordt immigratie het belangrijkste punt voor de liberalen bij mogelijke besprekingen over een nieuw kabinet, stelt Rutte.