JOHANNESBURG - Op het gebied van de visserij is op de tweede dag van de VN-top over duurzame ontwikkeling een akkoord bereikt. Het is het eerste op de top in Johannesburg, die maandag begon.
de VN-top

Het akkoord gaat over herstel van de meeste grote visgronden in de wereld tot een commercieel gezond niveau, dat in 2015 moet zijn bereikt. Daarvoor is beperking van de vangst nodig tot een opbrengst die voorgoed kan worden aangehouden.

Aangezuiverd

Op aandringen van de Verenigde Staten is ook in het akkoord opgenomen dat "waar mogelijk" de visstand moet worden aangezuiverd. Volgens de Amerikanen is bijvoorbeeld ten oosten van Canada zoveel kabeljauw gevangen, dat de hoeveelheid van die soort zich niet meer vanzelf zal herstellen.

Nederlaag VS

Toch wordt het akkoord over de visserij als een nederlaag voor de Amerikanen gezien, omdat een nieuw doel is gesteld met een tijdschema. De VS hadden ervoor gepleit om in Johannesburg geen nieuwe doelen te bepalen, maar te proberen de landen zover te krijgen reeds gemaakte afspraken na te komen.

Beschermde zeegebieden

Het akkoord gaat ook over de instelling van beschermde zeegebieden over de hele wereld in 2012. Die moeten bedreigde diersoorten in de zee een betere kans geven om te herstellen. Het hele akkoord wordt opgenomen in het actieplan waarmee de top moet worden afgesloten.