LOS ANGELES/SAN DIEGO/TIJUANA - Bij de ergstebosbranden in Californië in tien jaar tijd zijn tot dusverreveertien doden gevallen.

De gouverneur van Californië, nu nog Gray Davis, heeft in de districtenVentura, Los Angeles, San Bernardino en San Diego de noodtoestanduitgeroepen.

De branden breiden zich vooralsnog onbeheersbaar uit door deharde wind. Er zijn al circa zeshonderd woningen verwoest. Het RodeKruis heeft twintig opvangcentra in zuidelijk Californië ingerichtvoor de duizenden Amerikanen die hun woningen moesten en moetenverlaten. Naar schatting 57.000 hectare is inmiddels platgebrand.

Meer dan 4000 brandweerlieden bestrijden de branden met behulpvan helikopters. Het vuur is dinsdag ontstaan rond Fontana enRancho Cucamonga, ongeveer 80 kilometer ten oosten van Los Angeles.Zuidelijker hebben de Mexicaanse autoriteiten alarm geslagen.

Debranden woeden inmiddels op nog slechts 800 meter van de grenstussen de VS en de Mexicaanse stad Tijuana. De autoriteiten daarhopen dat een diep dal de vlammen op afstand houdt, maar bereidende eventuele evacuatie van mensen voor.