KAATSHEUVEL - Attractiepark De Efteling in Kaatsheuvel heeftdit seizoen 3,2 miljoen bezoekers getrokken. Zondag was het parkvoor het laatst open. Op 6 december begint de vijfdeWinterEfteling. In 2002, het jaar waarin De Efteling haarvijftigste verjaardag vierde, passeerden 3,4 miljoen mensen depoorten.

Een woordvoerder van De Efteling is tevreden over het aantalbezoekers. Dat dit iets achterblijft bij het recordjaar 2002 wijthij aan het extreem mooie zomerweer. "Dan kiezen mensen eenalternatief. Ze gaan naar het strand en niet naar De Efteling",zei hij.

Op 7 november slaat De Efteling een nieuwe weg in. Dan is depremière van de musical Doornroosje, waarvoor een speciaal theateris gebouwd, dat deel uitmaakt van het Uitrijk. Onderdeel van ditUitrijk is ook een groot vakantiepark. De bouw van dit park wordtopgehouden door een aantal juridische procedures. Bovendien hebbenactievoerders van GroenFront! een actiekamp opgeslagen in hetbosgebied.

GroenFront! is tegen de bouw van het vakantiedorp omdat hetvindt dat kostbare natuur verloren gaat door de bouwplannen van DeEfteling.