BRUSSEL - De Nijmeegse jongen die het slachtoffer werd vaneen ontvoering, is de 16-jarige Reinier Terwindt, telg uit eengeslacht van Nijmeegse baksteenfabrikanten. De jongen wasdinsdagmiddag alleen thuis. Toen zijn ouders thuiskwamen troffenzij een briefje aan dat de scholier was ontvoerd en dat er 10miljoen euro losgeld werd geëist. Een 37-jarige Nederlander zondervaste woon- of verblijfplaats is aangehouden.

Dat heeft plaatsvervangend hoofdofficier van justitie B.Steensma zondag in Nijmegen meegedeeld. Volgens Steensma is dejongen, die zaterdagavond laat in het Limburgse Eijsden is bevrijd,vermoeid maar verder ongedeerd. Het losgeld is niet betaald. Aan deontvoering hebben 450 politiemensen, onder wie leden van de FBI,gewerkt.

De ontvoerder heeft Reinier Terwindt meegenomen naar een huisjein het Belgische Sankt Vith in de Ardennen. Daar heeft de jongenvier dagen vastgezeten. De politie wil niet zeggen of het kind ofzijn ouders in die tijd zijn bedreigd. De ouders hebben dinsdagdirect de politie ingeschakeld.

Voorbereidingslijstje

Volgens Steensma hadden de ouders, omdat zij zeer vermogendzijn, enkele voorbereidingen getroffen voor het geval hen ietsdergelijks zou overkomen. Het inschakelen van de politie was heteerste punt op dat voorbereidingslijstje. De ontvoerde jongen heeftnog een oudere broer en een jonger zusje.

De ontvoerder onderhield contact met de familie via mobieletelefoons en e-mail. Langs die weg slaagde de politie er ook in tebepalen dat de man zich ergens op de grens tussen Nederland, Belgiëen Duitsland moest bevinden. Toen de ontvoerder Reinier Terwindtzaterdagavond laat volgens afspraak in het Zuid-Limburgse Eijsdenin contact wilde brengen met zijn familie, greep een arrestatieteamin. De politie wil daar niet meer bijzonderheden over kwijt. Deontvoerder verzette zich niet tegen zijn aanhouding. De scholierzat in de kofferbak van een stationcar.

De woonomgeving van de familie Terwindt in Nijmegen is sindszondag hermetisch afgegrendeld door de politie. De familie heeftmediadeskundige Dig Istha ingeschakeld om namens hen het woord tevoeren. Istha wees er zondagmiddag op dat de familie Terwindtvoorkomt op openbare lijsten van rijke Nederlanders. "Zoiets kanmensen dus op een idee brengen. Vanwege dat soort publiciteit hieldde familie rekening met calamiteiten", aldus Istha.

Samenwerking

De familie is volgens Istha zeer te spreken over de inzet van depolitie. Hoofdofficier Steensma verklaarde dat tijdens hetonderzoek is gebleken dat de grensoverschrijdende samenwerking diegeregeld is in het Verdrag van Schengen, goed werkt. Desamenwerking met Duitse, Belgische en Amerikaanse collega's verliepvolgens Steensma uitstekend.

De 37-jarige ontvoerder zit vast in Nederland. Hij wordt dinsdagvoorgeleid aan de rechter-commissaris. Steensma zei zondag dat hetnog niet precies bekend is wat hem ten laste zal worden gelegd. Depolitie onderzoekt nog of er mogelijk meer mensen bij de goedvoorbereide ontvoering betrokken zijn geweest. Het is niet bekendof de man de familie kende.

De familie Terwindt, eigenaar van Rodruza Baksteen in Nijmegen,is volgens de Quote 500 van 2002 steenrijk. Met een kapitaal van miljoen euro staat de familie op plaats 79. Rodruza,voortgekomen uit de Steenfabriek Huijssenswaard van 1837, is onderleiding van de vader van de ontvoerde jongen met een bescheidenpersoneelsbestand van tachtig man "een flitsende winstmachine",aldus Quote: de marges lopen in sommige jaren op tot 30 procent.

Het gros van de winst, een kleine 14 miljoen in 2000, verdwijnt intwee houdstermaatschappijen van de familie: Castra I en Castra II.Volgens Quote kwam het eigen vermogen van deze twee bedrijven in boven de 185 miljoen euro uit. Terwindt is bestuurslid van dewerkgeversorganisatie VNO/NCW.