BAGDAD - De Amerikaanse onderminister vanDefensie Paul Wolfowitz is zondagochtend ongedeerd ontsnapt aan eenaanslag op het Rashid hotel in Bagdad. De raketaanval, die vlak na.00 uur (plaatselijke tijd) werd uitgevoerd, kostte aan eenAmerikaanse militair het leven. Dat heeft een hoge Amerikaanseofficier gezegd.

Door de aanval raakten vijftien personen gewond. Onder hen zijnvier Amerikaanse militairen, zeven Amerikaanse burgers in dienstvan het Amerikaanse ministerie van Defensie en vier buitenlanders.Zij zouden er volgens andere bronnen niet ernstig aan toe zijn.

De onbekende aanvallers vuurden een twintigtal raketten af, maarniet alle projectielen explodeerden. Iraakse politieagentenvertelden dat de raketwerper, die was gecamoufleerd als eengenerator, stond opgesteld in een park naast het hotel.De onbekende daders stelden een tijdklok af en gingen er daarnain een open vrachtwagen vandoor. Vervolgens ontstond eenvuurgevecht tussen de snel wegrijdende daders en bewakers. Daardoorraakten twee agenten gewond.

Ontruiming

Wolfowitz, de tweede man van het Pentagon, verbleef op detwaalfde verdieping van het hotel, terwijl de raketten verscheideneverdiepingen lager insloegen. De ontruiming verliep volgensjournalisten rustig. Ondanks dikke rookwolken en een met bloedbevlekt trappenhuis, verlieten de hotelgasten het gebouw kalm.

In het Rashid Hotel, een markant gebouw in het centrum van destad, verblijven veel buitenlanders. Het ligt naast hetcongrescentrum van Bagdad dat in juli doelwit was van eenraketaanval. Sindsdien hebben de Amerikanen extraveiligheidsmaatregelen in de wijk getroffen. Zo is het verbodenauto's bij de gebouwen te parkeren.

Zaterdag waarschuwden de VS nog dat militante moslims eenaanslag beraamden op een hotel in Bagdad. Zij repten toen over eenmogelijke zelfmoordaanslag met een autobom. Vlak na het bezoek vanWolfowitz aan de stad Tikrit, op zaterdag, schoten rebellen daareen Amerikaanse legerhelikopter uit de lucht. Hierdoor raakte eenmilitair gewond.

Missie

In een reactie op de aanslag zei een vermoeid ogende Wolfowitzdat de Amerikanen zich niet uit het veld laten slaan door deaanslag. "We gaan door met onze missie, dat is het Iraakse volkhelpen zich te bevrijden van dit soort criminelen en de Amerikanente beschermen tegen dergelijk terrorisme."

De onderminister van Defensie is voor de tweede keer in driemaanden in Irak. Zijn huidige bezoek valt samen met het begin vande islamitische vastenmaand ramadan. De afgelopen dagen drong hijaan op een versnelling van de vorming van een nieuw Iraaks leger,politiekorps, grenswacht en burgerbeschermingskorps.