HILVERSUM - Cannabisgebruik verdubbelt het risico op hetontstaan van schizofrenie en andere psychische stoornissen. Datmeldde zaterdag de actualiteitenrubriek NOVA op basis van eenonderzoek van het Trimbos-instituut, waarvan de resultatenbinnenkort in het Tijdschrift voor Geneeskunde worden gepubliceerd.

Door het gebruik van cannabis komen er in Nederland jaarlijks extra schizofreniegevallen bij, zei H. Wychgel van hetTrimbos-instituut in NOVA. Van de 400.000 jongeren in Nederland dieregelmatig cannabis gebruiken, krijgen er elk jaar 400 last vanpsychosen of schizofrenie. Ruim de helft van de Nederlandse jongensonder de 18 jaar komt in aanraking met cannabis. Van de meisjes isdat 30 procent.

Tot dusver werd aangenomen dat cannabis kan leiden totschizofrenie als de cannabisgebruiker een (erfelijke) aanleg voorde ziekte heeft. Nu acht het Trimbos-instituut het bewezen datcannabis zelfstandig tot psychosen en schizofrenie kan leiden. "Desoftdrugs hebben hun onschuld verloren", aldus Wychgel.

Vorig jaar kwamen Australische onderzoekers op basis van eenzeven jaar durend onderzoek onder 2000 jongeren tot de conclusiedat veelvuldig gebruik van marihuana tot depressies enangststoornissen kan leiden. "De effecten zijn hevig, vooral bijjonge vrouwen", zei prof. George Patton van het Royal Children'sHospital in Melbourne.

Bij jonge vrouwen verveelvoudigde de mate van psychischeproblemen bij dagelijks gebruik van cannabis. Patton noemde hetonderzoek "het beste bewijs dat cannabis slecht is voor degeestelijke gezondheid".